Sách Excel Ứng Dụng Văn Phòng - Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Xem đánh giá
198.000₫ 178.000₫ -20.000₫
Giao hàng toàn quốc

Giao hàng toàn quốc

Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán khi nhận hàng

Cam kết đổi trả hàng miễn phí

Cam kết đổi trả hàng miễn phí

Cam kết chính hãng

Cam kết chính hãng

Còn lại 469 trong kho

Sách Excel Ứng Dụng Văn Phòng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao hướng dẫn toàn diện và chi tiết giúp bạn bắt đầu từ những kiến thức căn bản của Excel, từ cách nhập liệu, công thức hàm, định dạng dữ liệu, và tiến dần đến những ứng dụng nâng cao hơn trong excel.

  • Đặc biệt cuốn sách Excel này có kèm theo tài liệu bài tập thực hành để bạn có thể tự học excel theo lộ trình của sách giúp đạt hiệu quả và ứng dụng excel vào công việc văn phòng hằng ngày.
  • Sách tự học excel này sẽ giúp bạn nắm vững cách sử dụng excel, hiểu rõ hơn về các hàm excel thường dùng trong văn phòng, hướng dẫn các thao tác sử dụng trang tính excel. Để bạn dễ dàng tiếp cận và nâng cao năng lực sử dụng Excel giúp cho công việc tốt lên và cơ hội phát triển thăng tiến trong sự nghiệp.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Sách Excel Ứng Dụng Văn Phòng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao là cuốn sách tuyệt vời để giúp bạn giải quyết các vấn đề thường gặp phải trong quá trình sử dụng Excel từ đơn giản đến phức tạp. Sau khi đọc xong sách bạn sẽ có đầy đủ kiến thức về MICROSOFT EXCEL.
+ Đội ngũ hỗ trợ của DAOTAOTINHOCVN đồng hành cùng bạn chinh phục cuốn SÁCH TIN HỌC này.
- Công ty phát hành: DAOTAOTINHOCVN
- Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
- Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
- Số trang: 167
- Khổ sách:14,5cm x 20,5cm
- Năm xuất bản: 2022

SÁCH EXCEL ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG CƠ BẢN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ MS-EXCEL

1. Giới thiệu chung

2. Khởi động và thoát excel

2.1. Khởi động Excel

2.2. Lưu file Excel

2.3. Thoát file Excel

3. Cửa sổ Excel: các thanh công cụ Title, menu, Standard, Formatting, Formula; Status

4. Khái niệm: Column; Row; Cell; Sheet; Workbook 18

4.1. Workbook

4.2. Column

4.3. Row

4.4. Cell

4.5. Sheet

5. Các kiểu dữ liệu có sẵn: Number; Text; Date; Formula

5.1. Dữ liệu dạng số

5.2. Dữ liệu dạng chữ

5.3. Dữ liệu dạng Ngày tháng năm

5.4. Dữ liệu dạng công thức

CHƯƠNG II: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

1. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu: Nhập vào ô; Chỉnh sửa; Xoá; tính toán đơn giản

1.1. Khối: Chọn; sao chép; di chuyển; xoá

2. Xử lý hàng, cột, ô

2.1. Thay đổi độ rộng, chiều cao;

2.2. Chèn và xoá: hàng, cột, ô

2.3. Chèn hàng 30

2.4. Chèn cột 31

2.5. Xóa ô, dòng, cột 32 2.6. Ẩn hiện: Hàng, cột

2.7. Trộn ô 32

2.8. Cố định dòng, cột trong Excel 34

3. Xử lý bảng tính

3.1.Thêm và xoá sheet

3.2. Ẩn hiện sheet

3.3. Đổi tên sheet

4. Các phím tắt thông dụng

CHƯƠNG III: TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH

1. Định dạng dữ liệu

1.1. Format là Cell: Number; Alignment; Font; Borders; Pattern

1.2. Sao chép định dạng

2. Sắp xếp dữ liệu

3. Lọc dự liệu

CHƯƠNG IV: CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL

1. Nhóm hàm số học: Round; Int; Mod; Abs; Sqrt

1.1. Hàm Round

1.2. Hàm Int

1.3. Hàm Mod

1.4. Hàm Abs

1.5. Hàm Sqrt

2. Nhóm hàm chuỗi: Left; Right; Mid; Len; Trim

2.1. Hàm LEFT

2.2. Hàm RIGHT

2.3. Hàm MID

2.4. Hàm LEN

3. Nhóm hàm thời gian: Date; Day; Month; Year; Second; Minute; Hour; Time

3.1. Hàm Day

3.2. Hàm Month

3.3. Hàm Year

3.4. Hàm Second

3.5. Hàm Minute

3.6. Hàm Hour

3.7. Hàm Date

3.8. Hàm Time

4. Nhóm thống kê: Sum; Max; Min; Average; Rank; Count; Counta; countblank; Countif; Sumif

4.1. Hàm SUM: tính tổng

4.2. Hàm COUNT: đếm vùng dữ liệu số

4.3. Hàm COUNTA: đếm vùng dữ liệu chuỗi

4.4. Hàm COUNTBLANK: Hàm đếm số ô không có dữ liệu

4.5. Hàm MIN

4.6. Hàm MAX

4.7. Hàm Average

4.8. Hàm Rank

5. Nhóm hàm Logic: And; Or; Not; If

5.1. Hàm And

5.2. Hàm Or

5.3. Hàm IF

6. Nhóm hàm tìm kiếm: Vlookup; Hlookup

6.1. Dò tìm theo cột VLOOKUP

6.2. Dò tìm theo dòng HLOOKUP

7. Nhóm hàm thống kê

7.1. Hàm Sumif

7.2. Hàm Countif

8. Nhóm hàm cơ sở dữ liệu: Dsum; Dmax; Dmin; Dcount; Daverage

8.1. Hàm Dsum

8.2. Hàm Dmax

8.3. Hàm Dmin

8.4. Hàm Dcount

8.5. Hàm Daverage

9. Nhóm hàm lọc và rút trích dữ liệu: Filter, Advanced

SÁCH EXCEL ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

CHƯƠNG V: CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO

1. Đặt mật khẩu cho file excel

2. Bảo vệ vùng dữ liệu

3. Đặt tên vùng dữ liệu

4. Siêu liên kết trong excel

4.1 Tạo liên kết

4.2. Sửa đổi và xóa liên kết

5. Kiểm toán bảng tính với auditing worksheets

5.1 Truy tìm và truy vấn nguồn gốc với Trace precedents

5.2 Truy tìm và truy vấn sự phụ thuộc với Trace dependents

5.3 Xóa các mũi tên Trace Precedents và Trace Dependents

5.4 Hiển thị công thức với Showing Formulas

CHƯƠNG VI: ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL FORMATTING)

1. Định dạng trình bày bảng tính (Spreadsheet design)

1.1. Các kiểu định dạng

2. Sửa định dạng (Edit Formatting)

3. Xóa định dạng (Delete Formatting)

CHƯƠNG VII: RÀNG BUỘC DỮ LIỆU (DATA VALIDATION)

1. Tạo ràng buộc (Settings data)

1.1. Ràng buộc dạng List

1.2. Ràng buộc nâng cao (custom)

2. Tạo hộp thoại gợi ý (Input Message data)

3. Tạo thông báo lỗi khi nhập sai (Error Alert data)

CHƯƠNG VIII: CÔNG THỨC MẢNG

1. Giới thiệu công thức mảng

1.1. Tính toán dùng công thức mảng

1.2. Các quy định khi dùng công thức mảng

2. Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp với If

2.1. Thống kê tổng theo điều kiện dùng công thức mảng

2.2. Tổng Nhiều điều kiện

2.3. Đếm theo điều kiện dùng công thức mảng

2.4. Đếm Nhiều điều kiện

CHƯƠNG IX: HÀM DÒ TÌM TỪ NHIỀU BẢNG

1. Hàm INDIRECT tham chiếu dữ liệu

2. Tạo danh sách lấy dữ liệu từ nhiều vùng

3. Dò tìm dữ liệu theo cột, dòng từ nhiều bảng: Vlookup, Hlookup kết hợp Indirect

CHƯƠNG X: HÀM DÒ TÌM NÂNG CAO

1. Hàm dò tìm vị trí: Match

2. Hàm dò tìm giá trị: Index

3. Dò tìm bảng nhiều dòng nhiều cột: kết hợp INDEX và MATCH

CHƯƠNG XI: CÁC DẠNG THỐNG KÊ (TOTAL)

1. Thống kê theo nhóm (Subtotal)

2. Thống kê từ nhiều bảng (Consolidate)

3. Bảng phân tích dữ liệu (Pivot table)

3.1. Thêm trường tính toán trong Pivot Table

3.2. Biểu đồ động bằng Pivot Chart

3.3. Lọc dữ liệu Slicer

3.4. Tạo một thanh Timelines

3.5. Kết nối slicer/timeline tới nhiều Pivot Table

3.6. Sử dụng Table làm nguồn dữ liệu

3.7. Hiển thị chi tiết các giá trị trong Pivot Table

3.8. Thay thế ô trống trong Pivot Table

3.9. Hiển thị các mục không có dữ liệu

3.10. Nhóm các trường dữ liệu

3.11. Tư động làm mới dữ liệu Pivot Table khi mở File Excel

3.12. Tách bảng thống kê Pivot Table ra từng Sheets tự động

3.13. Sắp xếp các mục theo giá trị tương ứng

3.14. Tạo một thứ tự sắp xếp tuỳ chỉnh

3.15. Thay đổi bố cục bảng thống kê Pivot Table

3.16. Lặp lại tất cả các nhãn dán tiêu đề

3.17. Ngăn chặn thay đổi độ rộng bảng Pivot Table khi

3.18. Lọc danh sách theo Top đầu

3.19. Tuỳ chỉnh giá trị hiển thị

3.20. Sử dụng nhiều bảng để tạo Pivot Table

4. Sơ đồ và biểu đồ

4.1. Biểu đồ

4.2. Sơ đồ

5. Macro cơ bản

5.1. Tạo Macro (Record Macro)

5.2. Sử dụng Macro (Macro View)

5.3. Lưu và đính kèm Macro

6. In bảng tính (print)

6.1. Định dạng trang in (Page setup)

6.2. Page

6.3. Margins: chỉnh khoảng cách lề trang in

6.4. Header/Footer: Tạo nội dung cho Header/Footer

6.5. In trang tính (Print practice)

Khác với những sách Excel thông thường, Cuốn Sách Excel Ứng Dụng Văn Phòng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu về công cụ và các hàm excel thường dùng, mà đặc biệt còn chú tâm các ứng dụng trong lĩnh vực văn phòng. Điều này không chỉ giúp bạn làm chủ Excel, mà còn áp dụng thành thạo tin học văn phòng và trở thành chuyên gia sử dụng Excel để nâng cao hiệu suất công việc văn phòng. 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sách Excel ứng dụng văn phòng từ cơ bản đến nâng cao của tác giả Nguyễn Quang Vinh

Đặt ngay Sách Excel ứng dụng văn phòng từ cơ bản đến nâng cao để bắt đầu cuộc hành trình tự học Excel văn phòng hiệu quả ngay hôm nay!

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH - ĐỔI TRẢ

- ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ:
+ Sản phẩm phải còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu bị rách, thấm nước, khác so với tình trạng ban đầu.
+ Miễn phí đổi trả trong vòng 7 ngày với các trường hợp hàng bị lỗi in, nhòe màu, hình hoặc bị dính trang.

- CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:
+ Bảo hành lên đến 12 tháng
+ Hoàn tiền ngay nếu sản phẩm không giống như mô tả hoặc hình ảnh
*Lưu ý: Để được tiến hành xử lý nhanh chóng, quý khách vui lòng quay lại video quá trình mở sản phẩm để được đảm bảo quyền lợi
 

THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU
- Trung tâm đào tạo tin học chuyên đào tạo
+ Tin học, đào tạo tin học văn phòng cơ bản, đào tạo tin học văn phòng nâng cao
+ Giảng dạy theo yêu cầu và tư vấn cho các nhân viên văn phòng của các công ty.

Đánh giá Sách Excel Ứng Dụng Văn Phòng - Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Giỏ hàng

0
0
Giỏ hàng
hotline 0764222218