Bỏ qua giá trị lỗi trong file bằng hàm AGGREGATE Excel

Bỏ qua giá trị lỗi trong file bằng hàm AGGREGATE Excel

Thứ Tư, 21/02/2024 0

 

Bạn đã từng nghe qua hàm AGGREGATE trong Excel chưa? Nó giúp bạn thực hiện các phép tính và bỏ qua các giá trị lỗi và các dòng ẩn khi bạn muốn. Trong bài viết này, Đào tạo tin học sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm AGGREGATE.

 

Hàm AGGREGATE là gì?

 

Hàm AGGREGATE trả về kết quả của phép tính tổng hợp như AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, v.v. được thực hiện trên một hoặc nhiều tham chiếu. Hàm AGGREGATE giống như phiên bản nâng cấp của hàm SUBTOTAL. Nó cung cấp nhiều tùy chọn tính toán hơn và cho phép kiểm soát chính xác hơn về việc loại bỏ các giá trị cụ thể khi tính toán kết quả.

 

Công thức hàm AGGREGATE

 

Đối với dạng tham chiếu: =AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2],…)

Đối với dạng mảng: =AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

Trong đó:

  • function_num: (1-19) là hàm bạn cần dùng

  • options: (0-7) biểu thị các điều kiện của hàm

  • ref1: Giá trị đầu tiên trong trường hợp có nhiều tham số cần tính toán

  • ref2, ref3,...ref253: Các giá trị tiếp theo cần tính toán

  • array: Mảng bạn cần xét

  • k: Đối tượng tương ứng với mảng cần xét. 

Bảng function_num trong hàm AGGREGATE

function_num

Hàm

1

AVERAGE

 

2

COUNT

 

3

COUNTA

 

4

MAX

 

5

MIN

 

6

PRODUCT

 

7

STDEV.S

 

8

STDEV.P

 

9

SUM

 

10

VAR.S

 

11

VAR.P

 

12

MEDIAN

 

13

MODE.SNGL

 

14

LARGE

 

15

SMALL

 

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC

 

Bảng Options trong hàm AGGREGATE

Options

Điều kiện

0 hoặc để trống

 

Bỏ qua những hàng có SUBTOTAL hoặc AGGREGATE.

 

1

Bỏ qua các hàng ẩn, SUBTOTAL hoặc AGGREGATE.

 

2

Bỏ qua các giá trị lỗi, SUBTOTAL và  AGGREGATE.

 

3

Bỏ qua các dòng bị ẩn, lỗi và SUBTOTAL hoặc AGGREGATE.

 

4

Bỏ qua các dòng trống

 

5

Bỏ qua các dòng ẩn

 

6

Bỏ qua giá trị lỗi

 

7

Bỏ qua các dòng ẩn và các giá trị lỗi

 

 

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel

 

Trong ví dụ bên dưới để sử dụng hàm AGGREGATE Excel, ta có vùng dữ liệu từ A1 đến A12, trong đó ô A6 ở dòng thứ 6 đang bị ẩn (có giá trị là 10) và ô A2 đang bị lỗi #DIV/0!. 

 

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel

Bạn sử dụng hàm AGGREGATE để tính tổng của vùng A1:A12, bỏ qua các hàng ẩn và lỗi bằng công thức: =AGGREGATE(9,7,A1:A12)

 

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel dùng để tính tổng

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel dùng để tính tổng

Bạn sử dụng hàm AGGREGATE để tính trung bình của vùng A1:A12, bỏ qua các lỗi bằng công thức: =AGGREGATE(1,6,A1:A10)

 

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel dùng để tính trung bình

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel dùng để tính trung bình

Bạn sử dụng hàm AGGREGATE để đếm số ô chứa dữ liệu của vùng A1:A12, bỏ qua các hàng ẩn như sau bằng công thức: =AGGREGATE(2,5,A1:A12)

 

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel dùng để đếm số ô dữ liệu

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel dùng để đếm số ô dữ liệu

Trong bài viết này, Đào tạo tin học đã giới thiệu cho bạn cách sử dụng hàm AGGREGATE Excel và một số ví dụ minh họa, bạn có thể tùy biến hàm AGGREGATE để phù hợp với nhu cầu. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về hàm AGGREGATE trong Excel và có thể áp dụng nó vào các bài toán thực tế của mình. 

Bạn hãy xem qua Sách Excel - Ứng Dụng Văn Phòng Từ Cơ bản đến Nâng cao bao gồm những hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng Excel, mang lại trải nghiệm thực tế thông qua những ví dụ và bài tập thực hành. Từ những chức năng cơ bản đến phức tạp, bạn sẽ được dẫn dắt một cách mạch lạc để hiểu rõ và ứng dụng linh hoạt Excel trong môi trường văn phòng. Cuốn sách này không chỉ là nguồn kiến thức, mà còn là đối tác đồng hành, giúp bạn trở thành chuyên gia Excel trong môi trường văn phòng ngày nay.

Xem thêm nội dung liên quan về hàm MOD trong Excel.

Gửi bình luận

Giỏ hàng

0
0
Giỏ hàng
hotline 0764222218