Sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel để tìm dữ liệu nhanh chóng

Sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel để tìm dữ liệu nhanh chóng

Thứ Sáu, 22/09/2023 0

 

Excel là công cụ mạnh mẽ phục vụ cho việc quản lý và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, khi bạn làm việc với một dữ liệu lớn, việc tìm kiếm thông tin sẽ hết sức khó khăn và tốn nhiều thời gian. Đó là lúc bạn cần sử dụng đến các hàm tìm kiếm trong Excel. Trong bài viết này, Đào tạo tin học sẽ gửi đến bạn cách sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel để tìm dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.

 

Lợi ích của việc sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel

 

Lợi ích của việc sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel

Lợi ích của việc sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel

 

Tiết kiệm thời gian: Sử dụng hàm tìm kiếm giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm, giảm thời gian để tìm kiếm thủ công. 

Tránh sự sai sót: Nếu tìm kiếm theo cách thông thường, bạn sẽ không tránh khỏi việc sai sót. Điều này sẽ giảm chất lượng làm việc của bạn.

Dễ dàng làm việc với nguồn dữ liệu lớn: Với một nguồn dữ liệu lớn, hàm tìm kiếm sẽ cho phép bạn làm việc một cách dễ dàng, giúp bạn trích xuất thông tin cần thiết mà không cần xem qua hàng ngàn cột dữ liệu.

Tùy chỉnh kết quả tìm kiếm: Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh kết quả tìm kiếm để phù hợp với nhu cầu của bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể dễ dàng tạo báo cáo và biểu đồ cá nhân hóa. 

 

Hàm tìm kiếm có điều kiện trong Excel

 

2.1. Hàm Vlookup

 

Hàm Vlookup là hàm sử dụng để tìm giá trị trong cột, dùng để dò tìm một giá trị ở cột của bảng dữ liệu.

 

Cú pháp: =VLOOKUP(mã dò, bảng dò, vị trí cột cần lấy, kiểu dò)

 

Ví dụ: Từ bảng “Mã SP” và “Tên SP” ở bên dưới để tìm kiếm “Tên SP” tương ứng cho bảng tính phía trên ta có công thức như sau:

 

“=VLOOKUP(A2,$A$12:$B$15, 2, 0)”

 

Hàm tìm kiếm trong Excel - Hàm Vlookup

Hàm tìm kiếm trong Excel - Hàm Vlookup

 

Mua sách 150 thủ thuật Excel - Tổng hợp các thủ thuật giúp bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả trên Excel

 

2.2. Hàm Hlookup

 

Cũng là hàm tìm kiếm, nhưng hàm Hlookup sẽ tìm giá trị trong hàng thay vì trong cột. 

 

Cú pháp: =HLOOKUP(mã dò, bảng dò, vị trí dòng cần lấy, kiểu dò)

 

Ví dụ: Từ bảng “Mã SP” và “Tên SP” ở bên dưới để tìm kiếm “Tên SP” tương ứng cho bảng tính phía trên ta có công thức sau:

 

“ =HLOOKUP(A2,$A$12:$E$13,2,0)”

 

Hàm tìm kiếm có điều kiện trong Excel - Hàm Hlookup

Hàm tìm kiếm có điều kiện trong Excel - Hàm Hlookup

 

Hàm tìm kiếm dữ liệu trong Excel

 

Ngoài 2 hàm tìm kiếm trong Excel là VLOOKUP và HLOOKUP, ta có thể sử dụng hàm tìm kiếm dữ liệu trong Excel là INDEX và MATCH. Kết hợp hàm INDEX và MATCH để tìm kiếm có điều kiện.

 

Công thức của hàm INDEX:

 

"=INDEX( vùng giá trị kết quả tìm kiếm, hàng lấy kết quả tìm kiếm, cột lấy kết quả tìm kiếm)"

Công thức của hàm MATCH:

 

"=MATCH( Vùng giá trị cần tìm kiếm, mảng để tìm kiếm, kiểu khớp)"

 

Ví dụ: Bạn muốn tìm kiếm “Mã SP” từ “Tên SP”, bạn có thể làm theo công thức sau:

 

“=INDEX($A$2:$A$9,MATCH(F3,$B$2:$B$9,0))”

 

Hàm tìm kiếm dữ liệu trong Excel
Hàm tìm kiếm dữ liệu trong Excel

 

Mua sách 150 thủ thuật Excel - ứng dụng văn phòng

 

Sử dụng hàm tìm kiếm trong Excel sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn thành công việc và tăng năng suất làm việc của mình. Bằng các hàm được giới thiệu ở trên, bạn có thể tham khảo để hoàn thành tốt công việc của mình.

Gửi bình luận

Giỏ hàng

0
0
Giỏ hàng
hotline 0764222218